یکشنبه, 28 مرداد 1397
شناسه خبر:626

انتصاب های جدید در استانداری البرز

  • انداز قلم

استاندار البرز در احکام جداگانه ای مدیران جدیدی را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی طالقان به نقل از  استانداری البرز، سیدحمیدطهائی با صدور احکام جداگانه ای، مدیران دفتر امور سیاسی و انتخابات و تقسیمات کشوری، مشاور امور ارتباطات و رسانه، مدیرفناوری اطلاعات و شبکه دولت، هماهنگی امور اقتصادی، برنامه ریزی،نوسازی و تحول اداری، دفتر امور اجتماعی و فرهنگی، دفتر امور روستاها و شوراها و همچنین شهری و شوراها را منصوب کرد.

بر این اساس:
"خیرالله ترخانی" به سمت "مدیرکل دفتر امور سیاسی،انتخابات و تقسیمات کشوری" استانداری البرز منصوب شد.
"مهدی طوسی" به سمت "مشاور در امور ارتباطات و رسانه" منصوب شد.
"حمیدرضا محمدی" به سمت "مدیرفناوری اطلاعات و شبکه دولت" استانداری البرز منصوب شد.
"پرویز زرگر" به سمت "مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی" استانداری البرز منصوب شد.
"عباس همانلو" به سمت "سرپرست دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری" منصوب شد.
"توکل لطفی" به سمت "سرپرست دفتر امور اجتماعی و فرهنگی" استانداری البرز منصوب شد.
"محمدرضا رضوی اکمل" به سمت "مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراها" منصوب شد.
"سیدمحبوب احمدی" به سمت "سرپرست دفتر امور شهری و شوراها" منصوب شد.

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

منشور اخلاقی بخشداری مرکزی شهرستان طالقان به شرح ذیل می باشد.

وظائف و اختيارات ذيل شرح کامل و جامعي از وظائف و ماموريت هاي بخشدار نيست بلکه به تناسب ظرفيت ها و پناسيل هاي خاص مناطق و شرايط سياسي و اجتماعي و اقليمي و اقتصادي قابل تعديل مي باشد لذا بخشي از ماموريتهاي ذيل به تناسب شرايط خاص بخش مرکزي کاشان بيان مي شود

برای دانلود اساسنامه ها، قوانین، آیین نامه ها و طرح های دهیاری ها وارد این بخش شوید.