یکشنبه, 28 مرداد 1397

فرماندار طالقان به اتفاق امام جمعه، نماینده مجلس شورای اسلامی، بخشدار مرکزی طالقان و جمعی از مسئولین شهرستان طالقان از روستاهای دهستان پایین طالقان بازدید نموده و از نزدیک مشکلات این روستا ها را مورد بررسی قرار دادند.