یکشنبه, 28 مرداد 1397
شناسه خبر:665

اطلاعیه برگزاری پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد

  • انداز قلم

 

به گزارش روابط عمومی بخشداری مرکزی طالقان به نقل از استانداری البرز :



در راستای اجرای بند 'ت' ماده 'یک' تصویب نامه شماره 27862/ت31281/هـ مورخ 8/5/84 هیات وزیران (موضوع آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد) ، پنجمین دوره انتخابات تعیین نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات های نظارت طی روز دوشنبه تاریخ 16/5/96 در محل استانداری البرز راس ساعت 10:00 برگزار خواهد شد . بدینوسیله از نمایندگان سازمانهای مردم نهاد دارای پروانه فعالیت از استانداری، دعوت بعمل می آید بمنظور ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه انتخابات ، به دبیر خانه هیات نظارت استان ( دفتر اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی) مراجعه و به شرح ذیل اقدام نمایند . الف : سازمانهایی که متقاضی نامزدی انتخابات جهت تصدی سمت 'نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیات نظارت' هستند ، می بایست در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده از تاریخ 16/3/96 لغایت 25/3/96 اقدام نمایند . ب : سازمانهایی که صرفا متقاضی شرکت در جلسه انتخابات بمنظور رای دادن هستند ، می توانند از تاریخ 16/3/96 لغایت 10/5/96در خصوص معرفی و ثبت نام نماینده اقدام کنند . *مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت ورود به جلسه رای دهندگان و نامزدهای انتخابات بشرح ذیل است :

 1. تصویر پروانه فعالیت صادره از استانداری

 2.تصویر آخرین آگهی روزنامه رسمی کشور مبنی بر ثبت تغییرات هیات مدیره سازمان مردم نهاد .

 3.اصل صورتجلسه هیات مدیره سازمان مردم نهاد مبنی بر معرفی نماینده تام الاختیار ( صرفاً اعضای هیأت مدیره یا بازرسین) جهت شرکت در انتخابات (ممهوربه مهرسازمان مردم نهاد).

 4.یک قطعه عکس 4×3برای نماینده

 5.تصویر صفحه اول شناسنامه ،تصویر کارت پایان خدمت یا معافیت و تکمیل فرم ثبت نام برای نامزدهای انتخابات. * حداقل سن برای نامزدهای انتخابات 25 سال می باشد. *لازم به ذکر است هر سازمان مردم نهاد صرفا می تواند در خصوص معرفی یک نماینده اقدام نماید و حضور نماینده جهت ثبت نام و دریافت کارت ورود به جلسه الزامی است . *محل ثبت نام :دبیر خانه هیات های نظارت بر سازمانهای مردم نهاد مستقر در استانداری ( دفتر امور اجتماعی و فرهنگی)

 

 

فرهنگی

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد

آخرین اخبار بخش ها

گیشه روزنامه

منشور اخلاقی بخشداری مرکزی شهرستان طالقان به شرح ذیل می باشد.

وظائف و اختيارات ذيل شرح کامل و جامعي از وظائف و ماموريت هاي بخشدار نيست بلکه به تناسب ظرفيت ها و پناسيل هاي خاص مناطق و شرايط سياسي و اجتماعي و اقليمي و اقتصادي قابل تعديل مي باشد لذا بخشي از ماموريتهاي ذيل به تناسب شرايط خاص بخش مرکزي کاشان بيان مي شود

برای دانلود اساسنامه ها، قوانین، آیین نامه ها و طرح های دهیاری ها وارد این بخش شوید.