یکشنبه, 28 مرداد 1397
شناسه خبر:653

شيوه‌نامه تشكيل هيأت‌هاي انديشه‌ورز روستا به استانداري‌ها ابلاغ شد

  • انداز قلم

مديركل دفتر برنامه‌ريزي و مديريت توسعه روستايي سازمان شهرداري‌ها و دهياري‌هاي كشور از تهيه و ابلاغ شيوه‌نامه "تشكيل هيأت‌هاي انديشه‌ورز روستا" از سوي معاون امور دهياري هاي اين سازمان به معاونان امور عمراني استانداري‌هاي كشور خبر داد.

اجتماعی

به گزارش روابط عمومي بخشداری مرکزی طالقان، اسمعيل زيارتي نصرآبادي با بيان اين مطلب گفت: در راستاي رهنمودهاي وزير كشور در نخستين همايش علمي مديريت روستايي و توسعه پايدار، مبني بر ضرورت بهره‌گيري از ظرفيت‌هاي محلي و مردمي در راستاي توسعه پايدار روستايي و همچنين با عنايت به اولويت‌هاي كاري تعيين شده از سوي دكتر رحماني فضلي در سال جاري از جمله اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، تاكيد بر كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و تكريم ارباب رجوع، شيوه‌نامه "تشكيل هيأت‌هاي انديشه‌ورز روستا"در راستاي اقدامات اجرايي موصوف، تهيه و ابلاغ شد.

دانلود شیوه نامه تشكيل هيأت‌هاي انديشه‌ورز روستا

ارسال نظر به عنوان مهمان

شرایط و قوانین.

آخرین اخبار بخش ها

گیشه روزنامه

منشور اخلاقی بخشداری مرکزی شهرستان طالقان به شرح ذیل می باشد.

وظائف و اختيارات ذيل شرح کامل و جامعي از وظائف و ماموريت هاي بخشدار نيست بلکه به تناسب ظرفيت ها و پناسيل هاي خاص مناطق و شرايط سياسي و اجتماعي و اقليمي و اقتصادي قابل تعديل مي باشد لذا بخشي از ماموريتهاي ذيل به تناسب شرايط خاص بخش مرکزي کاشان بيان مي شود

برای دانلود اساسنامه ها، قوانین، آیین نامه ها و طرح های دهیاری ها وارد این بخش شوید.