جمعه, 04 خرداد 1397

دهیار میر با ارسال اطلاعیه ای از اهالی این روستا خواست تا جهت  بازسازی مخروبه ها با وام کم بهره با این دهیاری تماس بگیرند.

مقالات دیگر...